Шта је ово?

Геџина Шумадија јесте нова web-прича, која за главни циљ има:

  • ПРОМОВИСАЊЕ ТРАДИЦИЈЕ И ОБИЧАЈА
  • ХУМАНИТАРНИ РАД
  • БОРБА ЗА СПАС СЕЛА
  • ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ